понеделник, юли 15, 2024

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата Политика за защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. Политиката за защита на личните данни регулира обработването на лични данни на физически лица.
Политиката за защита на личните данни не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) или друго относимо законодателство.
Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно и е с единствена цел Вие да използвате пълноценно уеб сайта като регистриран потребител. С неговите права и задължения, произлизащи от това.
Личните Ви данни по Вашата регистрация могат да бъдат предоставяни само и единствено на компетентни органи. Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация. Сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, член на ЕС, различни надзорни/регулаторни органи.

Срок за съхранение на личните Ви данни:

Всички лични данни се съхраняват до датата на съществуване на съответния потребителски профил. Вие имате правото и техническата възможност по всяко време да променяте или закривате Вашия потребителски профил.
Личните данни ще се съхраняват при предприемане на необходими и достатъчни технически мерки за тяхната конвенционална защита.
Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни:
– Може да поискате информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление.

Важно!

Ние не можем да носим отговорност, ако личните Ви данни по регистрация станат обект на хакерска атака. Атака, насочена към уеб сайта или към компанията, доставчик на хостинг услуги.
Ако имате някакви въпроси относно Политиката за защита на личните данни, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт.
Версия на документа 1.0.1