понеделник, юли 15, 2024
публикации

Протест „Не искаме инсталация за горене на отпадъци“

Протест срещу изграждане на инсталация за оползотворяване на RDF отпадъчна енергия или с други думи използването на отпадъците, които генерира столицата непрестанно в гориво за нуждите на Топлофикация.

Граждани, инициирани от екологичното сдружение ЗА ЗЕМЯТА, организира протест против изграждането на съвременна инсталация за оползотворяване на RDF (гориво, получено от отпадъци).
Според протестиращите проектът на Столична Община се приема при пълно информационно затъмнение, независимо от това, че за него се знае още от 2012 г. и са участвали в обществените дебати през всичките тези години, а и ние намираме че има достатъчно достъпна информация за проекта.
Това е проект на Столична община, който е продължение – Ш-та фаза на Интегрирания проект за управление на битовите отпадъци на гр. София и се отнася до създаването на съвременна инсталация за оползотворяване на RDF, което да се използва като алтернативно гориво в комбинираното производство на енергия. Ангажиментът е поет като условие за финансиране още на втората фаза при изграждането на завода за битови отпадъци с решение на ЕК от 2012 г., в което се посочва, че парите за Фаза 2 – Заводът за МБТ на отпадъци, се дават при следните условия: RDF – горивото от Завода за МБТ може и трябва да бъде използвано в „Топлофикация -София“ ЕАД.
Проведени са няколко обществени дискусии, последната от които на 28.02.2018, в които Столична община изтъква ползите на проекта, свързани с използването на зелена енергия и включването в системата на Топлофикация в изгарянето на RDF.
Икономическите се изразяват в намаляване на зависимостта на Топлофикация от доставките на природен газ, спестяване на 65 млн. куб. м газ/год., които иначе те би следвало да закупуват. Намаляването на разходите ще се дължат и на това, че ще използва висококалорично РДФ гориво.
Тази инсталация ще служи само и единствено за целите на управление на битовите отпадъци, които са преминали процес на предварително сепариране и третиране, и е произведено РДФ-гориво, което да бъде оползотворявано в „Топлофикация – София“ ЕАД. Новата инсталация става мощност и е технология, която замества вече съществуваща такава.
Обстоятелството, че базовият товар се поема от новата инсталация и по този
начин ще замести част от съществуващите генериращи мощности (които не отговарят на съвременните екологични изисквания), ще доведе и до по-добри екологични резултати. В резултат на изграждане на инсталацията на територията на ТЕЦ „София“, се очаква намаление на вредни вещества: NOx – 46,4 тона/г, СО – 87,2 тона/г и ФПЧ10 – 6,2 тона/г, а така също освободени квоти за спестен С02 еквивалент- 125 000 tekv/r., като диоксините и фураните са на стойност 0,005 mg/шЗ или 20 пъти по-ниски от лимитите за индустриални емисии на Директива 20Ю/75/ЕО.

Повече за проекта на Столична община може да прочетете ТУК.

Можете да прочетете въпросите и отговорите на Общественото обсъждане във връзка с изграждане на инсталацията.

 

[siteorigin_widget class=“Pdfprnt_Buttons_Widget“][/siteorigin_widget]