неделя, април 21, 2024
публикации

Столичани на протест срещу сеч около река Искър

Столичани на протест срещу масовото изсичане на дървета около коритото на р. Искър.
Според заместник-директора на „Държавно горско стопанство София“ г-н Цветан Динев такава сеч е трябвало да се извърши отдавна, защото видимо дърветата са загнили и са нападнати от вредители и насекоми. След като се прочистят тези дървета от лесничейството имат ангажимента да залесят нови през пролетта или есента.
Хората са станали доста чувствителни по отношение на незаконната сеч, но трябва да се прави разлика между санитарната сеч за прочистване на заболели или изсъхнали дървета от лесничейството и сечта, която се извършва от бракониерите и зелената мафия.
Много от изсъхналите и заболели дървета стават опасни през горещите летни дни и са причина за избухването на пожари.[siteorigin_widget class=“Pdfprnt_Buttons_Widget“][/siteorigin_widget]