понеделник, юли 15, 2024
публикации

Специалисти по всичко

ИЗТОЧНИК: 24 часа онлайн

Или как фалшивите новини завладяват ефира

Напоследък няколко граждани и партийни функционери, представители на не така успешни партии, се надпреварват сами със себе си да дават мнение относно законността на „Златен Век”.

Като че ли живеем във филм, в който изкуствоведи и модни дизайнери обсъждат конструктивните решения и предимства на ядрените реактори пред плазмената енергия. Това в научно-фантастичните филми и сюжети може би е допустимо.

Но в нормалният живот, първо трябва да си преминал през факултет по ядрена физика, да си се доказал като водещ специалист с дългогодишен опит по специалността и да заемаш подобаваща длъжност в институция с реномирано име в сферата на ядрената енергетика. Тогава медиите биха могли да предоставят ефир на мненията на тези специалисти на широката общественост.

В този смисъл, специалистите и светилата на българското право, които се изказаха относно законноста на „Златен Век” са:

Административен съд към София-град: „Съгласно практиката на ВАС (…) заповедта за допълване на разрешение за строеж новира срока по чл. 153, ал. 2 от ЗУТ, като от влизането й в сила започва да тече нов срок. По делото са налице няколко заповеди за допълване на разрешение за строеж № № 134/26.01.2007 г. на Главния архитект на Столична община, като последните две са съответно заповед № РА51-74/02.05.2018 г. на Главния архитект на Столична община и заповед № РА51-154/06.08.2018 г. на Главния архитект на Столична община. Съобразно визираната практика на ВАС, то десетгодишния срок спрямо издаденото разрешение за строеж ще изтече през 2028 г.”

Проф. Огнян Герджиков: „Издаденото разрешение за строеж №134/26.1.2007 г. е действащо. (…) В случая не става въпрос за обратно действие на закона, а за преуреждане на съществуващи отношения. (…) Това е била и целта на закона – да се удължат сроковете за приключване на определени видове строежи. (…) Съгласно трайната практика на ВАС: „При тези установявания законосъобразно е приетото от съда, че заповедта за допълване на РС новира срока по чл. 153, ал. 2 ЗУТ“ и от влизането в сила на заповедта за допълване започва да тече нов срок.

Проф. Иван Тодоров: „Изложените в заповедта за спиране на строежа „Златен Век” от ДНСК така наречени „съществени нарушения при строителството” не отговарят на истината, а несъществените пропуски са отстранени още преди издаването на заповедта за спиране. Спирането на строителството, при разглежданата заповед, граничи със своеволие. С този подход всички строежи в страната биха могли да бъдат спрени. При положение, че твърдяните нарушения в Заповедта на ДНСК са отстранени, би следвало да се приеме, че заповедта е изпълнена и строителството следва да бъде незабавно възстановено.”

Явор Зартов: „Главният архитект на София през 2018 г. два пъти е допълвал разрешението за строеж на сградата „Златен Век“. Не е възможно държавен орган да допълва разрешение за строеж, ако то е загубило действието си. Това означава, че е налице и негово становище, че изменението на чл. 153, ал. 2 ЗУТ от 2017 г. има действие спрямо разрешението за строеж и поради това разрешението за строеж на сградата „Златен век“ не е загубило своето действие.”

Специалисти по всичко

Проф. Дончо Хрусанов: „Разрешението за строеж на „Златен Век” е действащо и валидно. (…) Целта на законодателното изменение в този конкретен случай е удължаването на сроковете за приключване на определени категории строежи. Това заключение се извежда както от мотивите към законопроекта, така и от многогодишната практика на съдилищата и безспорните положения които са възприети от теорията по въпроса за действието на материалноправните норми.”

Проф. Димитър Костов: „Издаденото разрешение за строеж на „Златен Век” е действащо и валидно. (…) В случая става въпрос за издаване на разрешение за строеж, което е юридически факт – състояние, обвързан с определен срок за реализирането му. Тъй като правните последици на изтичането на срока не са се реализирали към момента на влизане в сила на новелата на чл. 153 ЗУТ, нормата преурежда завареното положение и удължава срока за реализация на строителството.”

Проф. Иван Русчев: „Удължаването на срока съгласно изменението на чл. 153, ал. 2, т. 3 от ЗУТ безспорно следва да се приложи по отношение на започналия да тече строеж, чието времетраене след влизане в сила на промените в ЗУТ следва да се счита удължено занапред.”

Савин Ковачев: „Категорично приемам, че Разрешението за строеж № 134 от 26.01.2007 понастоящем не е загубило своето правно действие.”

Пенков, Марков и партньори: „Влизането в сила на заповед за изменение и допълнение на решение за строеж, постановена по реда на чл. 154, ал. 2 от ЗУТ, има правен ефект поновяване на срока на валидност на разрешението за строеж. Разрешение за строеж № 134 от 26.01.2007, презаверено на 19.11.2012 е валидно издадено, влязло в законна сила. Новият срок на валидност при чл. 153 от ЗУТ е приложим в случая.”

Също и ДНСК, и държавните органи, в чийто ресор попада казуса, нееднократно направиха официални изявления, в които потвърждават законността на „Златен Век”.

Няма съмнение, че „Златен Век” е напълно законен строеж, както и редица други сгради, класифицирани в първа и втора категория, съгласно действащия ЗУТ, които в момента усилено се изграждат в България. В тях попадат метростанции, магистрали, железопътна инфраструктура и много други строежи.

Подронването на доверието в съдебната система върви с пълна сила и всички тези самопризвани специалисти допринасят малко по малко за този процес. С това не само се саботира бизнеса в България, но и се подронват принципите на демокрацията – при това с откровено манипулативни методи.